Alle gør det bedste de ved. Det er og har altid været mig overbevisning. I livet og i særdeleshed sammen med hestene. Der er ingen der bevidst gør noget for at drille andre – og da slet ikke den hest de elsker. Det vælger jeg at tro på. Punktum.

Virker fordømmelse?

Bølgerne går højt i hesteverdenen i denne tid. Mange har travlt med at synes en hel masse om, hvad andre gør. Jeg har i mange år bevidst fravalgt at synes noget om, hvad andre gør med deres heste. Så har det nemlig været muligt at mødes i vores delte kærlighed til hestene.

Kan vi mødes og finde hesteglæden sammen?

Gennem mødet har vi kunnet udveksle erfaringer med hinanden, det har været muligt at tale sammen. Tale om det, der skaber hesteglæde og det der ikke gør. Fra tid til anden får jeg lov til at komme med input til nye strategier og ideer til hvordan samværet med hestene kan udvikle sig i en ny retning.

Hvorfor sker det, der ikke er hensigtsmæssigt?

Det er min overbevisning, at meget af det trælse der sker i hestesammenhænge, sker på baggrund af manglende viden og ikke-erkendte følelser. Manglende viden, strategier og redskaber skaber utryghed, frustration og afmagt – og det er vist altid en uheldig cocktail. De ikke erkendte følelser handler for mig at se, om et mere eller mindre traumatiseret system, der handler automatisk på ikke nødvendigvis særligt hensigtsmæssig vis.

Vejen frem

Vejen frem handler om mod. Kan vi skabe rum hvor vi i højere grad giver os selv og vores heste lov til at have det som vi har det? Kan vi tilegne os ny viden om, hvordan vi kan skabe udvikling indenfor dette?

En hest der har det anderledes indeni handler anderledes udadtil. Sådan er det også med mennesker. Jeg tror på alles ret til at føle sig trygge og veltilpasse. Når man er tryg og veltilpas agerer man anderledes i verden end når det modsatte er tilfældet.

En ung hest med hendes unge rytter <3 På vej til at finde et liv sammen hvor grundtonen er hesteglæde.

En ung hest med hendes unge rytter <3 På vej til at finde et liv sammen hvor grundtonen er hesteglæde.

Hesteglæde giver livsglæde

Hesteglæde er det ultimative mål i min verden. Uanset hvad man laver med heste er det altid indenfor rækkevidde. Og hesteglæde giver livsglæde. Og det er slet ikke så ringe endda <3