Der er rig tradition i hesteverdenen for at synes noget om, hvad andre kan eller burde kunne. Både for heste og mennesker. Jeg synes at vi skal vænne os til at spørge hinanden. Det er nemlig helt afgørende, at det enkelte individ oplever AT de er ok – ikke at nogen synes, at de er eller burde være det.

Et menneske der ikke er ok, har svært ved at hjælpe sin hest med at blive ok. Når man ikke er ok, kan man ikke trække vejret ordentligt. Man har ofte tendens til at holde fast i stedet for at slippe. Og man er som regel ikke i stand til at mærke de skift, hesten er så afhængig af at vi reagerer på, for at den kan blive tryg. Hos nogen giver usikkerhed sig til udtryk som vaghed. Man forsvinder på en måde, og hesten kommer til at føle sig alene. Måske går den ind i mennesket, for at at undersøge om den virkelig er alene. Hos andre kommer usikkerheden til udtryk som uhensigtsmæssig udadreagerende adfærd. Måske hiver vi i tøjlen eller dasker vilkårligt med pisken. Råber i frustration. Hesten oplever et menneske der gør alt muligt som den ikke kan skabe mening i – og fortsætter med ikke at være ok. Den bliver højst mere ikke ok.

Hesten viser med sin krop at den ikke er ok. Men jeg er ok, så derfor kan jeg hjælpe den.

Et menneske der er ok, kan hjælpe en hest med at blive ok. Især hvis man ved hvordan. Det kræver viden om, hvordan heste er skruet sammen, samt evnen til at tale med kroppen. Man kan fx bede hesten om at holde afstand (og dermed sikre sin egen tryghed). Give den en løs snor og hjælpe den til at slippe spændingen i halsen – og dermed hele systemet. Give den et sted at gå hen, så følelserne kan gås ud af systemet. En hest der står stille, kan have tendens til at holde vejret og dermed fastholde sin følelsesmæssige tilstand. Kan man hjælpe den til at bevæge sig på en rolig og undersøgende facon, kan man hjælpe dem til at få det helt anderledes indeni. Heste viser med deres kroppe, hvordan de har det. Det er vores opgave som menneske at høre, hvad de siger og hjælpe dem med at blive ok. Hvis ikke man ved hvordan, så bed om hjælp.

Hesten begynder at sænke halsen og trække vejret

Når vi giver os selv lov til at have det som vi har det, giver vi også os selv muligheden for at blive ok. Når vi erkender at vi selv ikke er ok, kan vi sætte farten ned, bede om hjælp og blive ok.

Når vi giver hesten lov til at have det som den har det, kan vi give den muligheden for at blive ok. Når vi erkender at hesten ikke er ok, kan vi sætte farten ned og finde måder vi kan hjælpe den til at blive ok.

Når vi giver hinanden lov til at have det som vi har det, giver vi alle muligheden for at blive ok. Når vi erkender at ikke alle er ok, er der måder vi kan bakke hinanden op på. Hjælpe hinanden til at blive ok.

Heste kan hjælpe mennesker

Mennesker kan hjælpe heste

Heste kan hjælpe heste

Mennesker kan hjælpe mennesker