Om usikkerhed og læring når tryghed skal være udgangspunktet for at lære at stå bundet.

Det er ikke bare sådan for en unge heste at lære at stå bundet. Det er noget der tager tid at lære, at håndtere at ens handlefrihed er blevet indskrænket. For den nysgerrige og ofte lidt impulsstyrede unghest er det mest træls, men det kan meget let blive til usikkerhed. Når hesten oplever ikke at kunne gøre det, den har brug for, vokser følelserne i den. Og en hest der er bange, reagerer voldsomt uden nødvendigvis at opdage reb, vægge eller mennesker.

Det er vigtigt at bevare dialogen med hesten, også i stalden. Så man kan høre hvad den siger, og svare med noget den kan bruge til noget.

Tristand er i gang med at lære at stå bundet på vaskepladsen

Og man skal vide noget om hvordan heste lærer og hvordan man kan håndtere deres (og evt ens egen) usikkerhed.

En hest lærer når den er tryg. Så er der adgang til den del af systemet der kan tænke, mærke og lytte. Og der skal ikke så mange gentagelser til før den forstår.

Når man er usikker, kan man ofte hverken tænke, mærke eller lytte og så er det svært at lære noget som helst. For at blive tryg skal man have tillid til den man er sammen med og så skal man have mange gentagelser af at noget er rart. Gode gentagelser => tryghed.

Simpelt men ikke let.